Saturday, December 27, 2008

Some Norwegian Journalists got to take a KTM Xbow for a spin. In the snow.

Here's Google's translation effort...


Winter Test: KTM X-Bow

Further motorcycle, it is not possible to come with four wheels, believes Johan Ahlberg after a spin in the snow with KTM X-Bow.
KTM its first contribution that OEMs are knappest some vinterbil to talk about, but it obviously does not prevent Johan Ahlberg from a Test Drive in snøføyka when he gets the opportunity.

Vinterdekkene er uten pigger, det har snødd kraftig i løpet av natten og snøen faller fortsatt like tett under prøvekjøringen. Winter sheets are without spikes, it has snødd sharply during the night and the snow falls still tightly under trial run. Ganske snart viser det seg at den framre spoileren fungerer som den reneste snøplogen, og snøen flyr opp over fronten og rett i ansiktet. Pretty soon it seems that the front spoileren serves as the purest snøplogen, and the snow flying up over the front and right in the face.

Vi kjører med helhjelm selv om det ikke er påbudt med hjelm i X-Bow, men sikten blir likevel merkbart forverret! We take the helhjelm although there is no mandatory helmet with the X-Bow, but visibility is still noticeably deteriorated!NOK helmet would be useful no matter, for here is nothing that displays your face against the rubble, or a flying insect. Det kan både gjøre vondt og få stygge konsekvenser. It may make pain and ugly consequences.

Frontvindu finnes ikke, og ikke en gang en liten stoff-cabriolet er det mulig å få tak i. Den er rett og slett som en såpekopp på fire hjul. Front Window does not exist, and not even a small drug-convertible, it is possible to get in. It's just like a soap cup on four wheels. Riktig nok en utrolig lekker, eksklusiv og morsom såpekopp. Correct NOK an incredibly beautiful, exclusive and fun soap cup.

Til tross for det glatte underlaget kjennes X-Bow sikker og distinkt. Despite the smooth surface is X-Bow secure and distinct. Her fins ingen elektroniske hjelpemiddel i form av ABS-bremser, antispinn-systemer eller lignende. There are no electronic aid in the form of ABS brakes, antispinn systems or the like. Vi snakker "pure racing" og ekstremt høy morofaktor. We are talking "pure racing", and extremely high fun factor.I'm knappest some bilekspert, but has since run and other sports in my time. Aldri før har jeg kjørt en så morsom gateregistrert bil som dette. Never before have I run such a fun street registered car as this. Ok, jeg kan ikke uttale meg om hvor effektive bremsene er eller hvordan en oppfører seg i høy fart på tørr asfalt, men X-Bow er imponerende lettkjørt til tross for bakhjulsdrift og en turbomatet Audi rekkefirer på 250 hester i hekken. Ok, I can not comment me about how effective the brakes are, or how one behaves in a high speed on dry asphalt, but the X-Bow is impressive lettkjørt despite rear wheel operation and a turbo fed Audi number four on the 250 horses in hekken.

Karbonfiberbygget minner egentlig mest om en formelbil. Carbon building memories actually most of a form elbil. Den er ekstremt lett framme og styringen er ultrakjapp. It is extremely easy to arrive and control is ultra quick. Men på vinterføre som her gjelder det å holde tungen rett i munnen uansett om man kjører langsommere og styrer med framhjulene eller drar på friskere og styrer med hjelp av bakhjulene. But in the winter cause here is to keep your tongue right in your mouth whether you are running slower and governs with the front wheels or drag on the healthy controls and with the help of the rear wheels. Føreren har rett og slett stålkontroll på X-Bow. The driver has simply steel control on X-Bow. Alt kjennes på et vis selvsagt. Everything is on a show of course.There are no electronic aids to control and brakes. Framhjulene styres manuelt uten servohjelp. Front wheels are controlled manually without servo assistance. Ikke en gang bremsene har servopumpe. Not once the brakes are servo pump. Med føre som dette er det like godt. With the result that this is just as well. Med racingsstøvler på beina er bremsefølelsen fenomenal. With racing boots on the legs are feeling great braking. Det samme er feedbacken i rattet. The same is feedback in the steering wheel.

Som prikken over i'en er girene distinkte og skiftene går av seg selv. As a finishing touch is girene distinct breaks and goes by itself. Gjett om jeg lengter etter å få prøve bilen på tørr asfalt! Guess if I'm longing to get to try the car on dry asphalt!

Egentlig er ikke X-Bow noen versting om man ser på vekt og effekt. Actually, is not X-Bow some Worst if you look at the weight and power. Blytung er den ikke, men heller ikke ultralett, med tanke på at den er laget av karbonfiber og er uten tak og bagasjerom. Blytung is not, but not ultra, considering that it is made of carbon fiber and are without a roof and trunk. Motoren er for så vidt også beskjeden, men mater på så det rekker og vel så det. The engine is as far too modest, but mater as the series and then some.

But it mainly means that I'm a little småforelsket is the flexible totality and the extremely high fun factor. Selv om den ikke når opp mot å kjøre motorsykkel, er ikke X-Bow langt unna. Although it does not reach up to run the motorcycle, is not X-Bow far away.

Akkurat som de fleste motorsykler er X-Bow skapt for å kjøres i pent vær. Like most motorcycles is the X-Bow created to run in the pretty weather. Vår testbil manglet også kupevarmer, men det finnes på standardmodellen. Our testbil also lacked parking heater, but there are standard on the model. Samtidig er den ikke det minste kjedelig å kjøre om vinteren heller, det er bare å kle seg skikkelig hvis du vil ut og leke i snøen. At the same time, it is not in the least boring to run in the winter rather, it is just to dress up properly if you want to get out and play in the snow.Source

0 Comments:

Post a Comment

<< Home